Ủy thác đầu tư là gì ?

Ủy thác đầu tư là gì ?
  – Được lựa chọn một hoặc một nhóm các cơ hội đầu tư trên cơ sở danh mục các cơ hội đầu tư do SD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn tài chính SD ) giới thiệu để đầu tư hưởng lợi nhuận. Các cơ hội đầu tư có thể là đầu tư vào dự án hoặc cổ phiếu của công ty cổ phần,…
            – Ký hợp đồng Uỷ thác đầu tư, giao vốn và ủy quyền cho SD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn tài chính SD ) thực hiện đầu tư trong khoảng thời gian nhất định; Thủ tục tham gia đầu tư đơn giản, thuận lợi với mức phí Uỷ thác hợp lý.
Nếu bạn đăng ở trong các khu vực khác nhau, các bạn có thể ký hợp đồng đóng dấu rồi dùng dịch vụ chuyển phát nhanh, giao nhận hàng hoá trong nước quốc tế sau đây để đảm bảo giao dịch diễn ra nhanh nhất :
 • chuyển phát quốc tế vietnampost
  chuyển phát quốc tế viettel
  chuyển phát viettel
  chuyển phát nhanh DHL
  chuyển phát nhanh Fedex
  chuyển phát nhanh kerry
  chuyển phát nhanh TNT
  chuyển phát nhanh ups
  chuyển phát nhanh vnpost
 • Khách hàng Uỷ thác đầu tư:
            – Được lựa chọn một hoặc một nhóm các cơ hội đầu tư trên cơ sở danh mục các cơ hội đầu tư do SD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn tài chính SD ) giới thiệu để đầu tư hưởng lợi nhuận. Các cơ hội đầu tư có thể là đầu tư vào dự án hoặc cổ phiếu của công ty cổ phần,…
            – Ký hợp đồng Uỷ thác đầu tư, giao vốn và ủy quyền cho SD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn tài chính SD ) thực hiện đầu tư trong khoảng thời gian nhất định; Thủ tục tham gia đầu tư đơn giản, thuận lợi với mức phí Uỷ thác hợp lý.
            – Được cung cấp các thông tin trung thực về cơ hội đầu tư và kết quả hoạt động đầu tư; Được hưởng kết quả đầu tư theo hình thức Uỷ thác đầu tư mà khách hàng lựa chọn.
– Được SD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn tài chính SD ) đại diện để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư trong các dự án hoặc công ty cổ phần mà khách hàng góp vốn đầu tư.
            – Khách hàng có thể được chuyển quyền đầu tư trực tiếp khoản đầu tư nhượng khi kết thúc thời hạn Uỷ thác đầu tư hoặc chuyển nhượng Hợp đồng Uỷ thác cho người thứ ba hoặc cho SD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn tài chính SD ) với thủ tục đơn giản.
            – Được cầm cố Hợp đồng Uỷ thác để vay vốn tại SD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn tài chính SD );
            – Hoạt động đầu tư của khách hàng được đảm bảo bí mật.
            – Trả phí dịch vụ cho SD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn tài chính SD ) theo thoả thuận tại Hợp đồng Uỷ thác đầu tư.
 • Công ty Tài chính (SD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn tài chính SD )):
            – Thay mặt khách hàng thực hiện đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư trong thời hạn uỷ thác của khách hàng.
            – Định kỳ báo cáo kết quả đầu tư và trả lợi tức cho khách hàng.
            – Hoàn trả vốn uỷ thác đầu tư cho khách hàng theo hình thức Uỷ thác đầu tư lựa chọn.
 • Các hình thức nhận Uỷ thác đầu tư.
Tuỳ theo cơ chế phân chia kết quả kinh doanh và mức chấp nhận rủi ro trong từng cơ hội đầu tư cụ thể, SD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn tài chính SD ) cung cấp tới khách hàng các hình thức nhận Uỷ thác đầu tư dưới đây:
– Nhận Uỷ thác đầu tư có chỉ định, cùng chia sẻ rủi ro;
– Nhận uỷ thác đầu tư có chỉ định, không chia sẻ rủi ro;
– Nhận uỷ thác đầu tư có chỉ định, khách hàng hưởng lợi tức cố định.

Và nếu bạn có cần giấy tờ để giao dịch gấp thì hãy liên hệ dịch vụ chuyển phát nhanh giấy tờ – tài liệu nhanh chóng, uy tín. Đảm bảo giao dịch thành công

  8 Sai lầm thường mắc phải giao dịch ngoại hối