Các loại tư vấn tài chính Online ?

Các loại tư vấn tài chính Online ?
SD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn tài chính SD ) có những sản phẩm tư vấn tài chính như sau:
-Tư vấn tín dụng
-Dịch vụ tư vấn, môi giới đầu tư
-Tư vấn tài chính doanh nghiệp
I.          TƯ VẤN TÍN DỤNG
SD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn tài chính SD ) đảm bảo thu xếp vốn tín dụng cho tất cả các dự án đầu tư, kinh doanh của khách hàng với các điều kiện tối ưu nhất.
1.         Thu xếp vốn tín dụng:
  • Ưu thế và lợi ích đối với chủ đầu tư :
– Nhận được nguồn tài trợ với mức lãi suất cạnh tranh, giảm thiểu chi phí thực tế cho khoản vay, thuận tiện nhanh chóng, nâng cao hiệu quả dự án đầu tư.
– Được SD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn tài chính SD ) chịu trách nhiệm đảm bảo ổn định nguồn vốn của dự án, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả đối với các vấn đề tài chính phát sinh trong quá trình triển khai dự án.
  • Đối với các nhà tài trợ:
– Có cơ hội đầu tư vào các dự án của Tổng công ty Sông Đà nhất là các dự án thuỷ điện, sản xuất xi măng, sản xuất thép, kinh doanh bất động sản, sản xuất công nghiệp,… đem lại hiệu quả kinh tế cao.
– Được cung cấp thông tin nhanh, đầy đủ và chính xác về khách hàng và dự án.
– Nâng cao hiệu quả đầu tư vốn, tiết kiệm thời gian và nhân lực.
– SD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn tài chính SD ) cam kết chịu trách nhiệm đến cùng với các dự án đầu tư của khách hàng.
2.         Đồng tài trợ:
            Thông qua mối quan hệ hợp tác với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, đảm bảo các dự án của khách hàng sẽ được đồng tài trợ từ những nguồn vốn tối ưu nhất với mức lãi suất cạnh tranh nhất trong đóSD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn tài chính SD ) thực hiện các vai trò:
– Người thu xếp vốn: Thay mặt Bên vay tìm kiếm các nguồn vốn cho dự án; soạn thảo, đàm phán các điều kiện của Hợp đồng vay vốn.
– Đầu mối cấp tín dụng: Đại diện cho các thành viên đồng tài trợ soạn thảo, đàm phán, ký kết Hợp đồng tín dụng với Bên vay; thực hiện quản lý khoản vay trong việc giải ngân, thu nợ, thu lãi, giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến Hợp đồng tín dụng.
– Thành viên đồng tài trợ: SD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn tài chính SD ) tham gia đồng tài trợ cho dự án (từ nguồn vốn của mình hoặc nguồn vốn uỷ thác).
II.         DỊCH VỤ TƯ VẤN, MÔI GIỚI ĐẦU TƯ:
            – SD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn tài chính SD ) tư vấn và giới thiệu để khách hàng đầu tư hoặc mua lại phần vốn góp trong các dự án đầu tư hoặc cổ phiếu thuộc sở hữu của SD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn tài chính SD ) tại các Công ty cổ phần; quyền đầu tư góp vốn vào một cơ hội đầu tư hấp dẫn.
            – SD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn tài chính SD ) cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về cơ hội đầu tư và tư vấn khách hàng lựa chọn được cơ hội phù hợp nhất với yêu cầu của khách hàng.
– Khách hàng được chủ động quản lý vốn đầu tư và hưởng toàn bộ kết quả kinh doanh từ hoạt động đầu tư.
– Được trực tiếp quản lý, điều hành trong dự án/công ty cổ phần tương ứng với phần vốn góp của khách hàng.
– Được SD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn tài chính SD ) cung cấp các dịch vụ tài chính tiện ích, hiệu quả với chính sách ưu đãi.
– Trả phí tư vấn một lần duy nhất cho SD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn tài chính SD ) với mức phí hợp lý.
            – Hoạt động đầu tư của quý khách hàng được đảm bảo bí mật.
III.        TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.        Tư vấn sắp xếp chuyển đổi doanh nghiệp:
– Tư vấn xây dựng lộ trình, phương án cổ phần hoá; Tư vấn trình tự, thủ tục thực hiện chia tách doanh nghiệp và các hình thức chuyển đổi chủ sở hữu doanh nghiệp khác.
– Tư vấn xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp.
– Tư vấn giải quyết lao động dôi dư.
– Tư vấn xây dựng quy chế quản lý nội bộ (Điều lệ, Quy chế tài chính, Quy chế trả lương, Quy chế HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Quy trình tổ chức Đại hội cổ đông…).
– Tư vấn tổ chức bán cổ phần, hỗ trợ tìm kiếm các nhà đầu tư.
– Cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính khác sau khi chuyển đổi mô hình doanh nghiệp.
2.        Tư vấn niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán:
Với đội ngũ cán bộ tư vấn chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, SD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn tài chính SD ) cung cấp dịch vụ tư vấn niêm yết chứng khoán, giúp khách hàng giảm thiểu thời gian về thủ tục hành chính, hạn chế rủi ro pháp lý.
– Tư vấn các điều kiện niêm yết chứng khoán.
– Tư vấn quá trình chuẩn bị hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán với Trung tâm giao dịch và lưu ký chứng khoán.
– Theo dõi, chỉnh sửa hồ sơ xin niêm yết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
– Tư vấn các dịch vụ hỗ trợ sau niêm yết : Thực hiện các nghiệp vụ trên TTCK nhằm bình ổn giá chứng khoán, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hình ảnh tốt đối với các nhà đầu tư thông qua chiến lược công bố thông tin về kế hoạch và tình hình hoạt động của doanh nghiệp ra công chúng,…
3.         Tư vấn tái cấu trúc nguồn vốn:
            Tư vấn phát hành trái phiếu; phát hành cổ phiều tăng vốn điều lệ (tư vấn điều kiện phát hành, hồ sơ phát hành…).
4.         Tư vấn tài chính các dự án đầu tư:
– Thực hiện khảo sát, nghiên cứu, phân tích và đánh giá tính kinh tế của dự án, đánh giá năng lực các nguồn tài trợ tiềm năng, từ đó xây dựng cơ cấu nguồn vốn hợp lý đem lại hiệu quả kinh tế tài chính cho dự án.
– Tư vấn cho chủ đầu tư về việc lựa chọn phương án đầu tư và phương án tài chính phù hợp với khả năng tài chính và quy mô dự án.
Hiện tại chúng tôi có cung cấp giáo trình về chứng khoán và đầu tư bất động sản. Các bạn muốn đặt mua có thể liên hệ với chúng tôi với dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước chỉ 3 ngày là các bạn có thể nhận được hàng
  8 Sai lầm thường mắc phải giao dịch ngoại hối