Dự báo Archive

Vốn ngoại tệ còn đang chảy vào trái phiếu

Bộ tài chính đang xây dựng để thu hút dòng vốn ngoại tham gia vào thị trường trái phiếu. Hiện nay, dòng vốn ngoại đang cực kì sôi động trên thị trường trái phiếu chính phủ, bất chấp dự báo từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ ( Fed) tiếp tục tăng dẫn đến USD tăng giá theo. Nhưng ở Việt Nam lại chưa có …