Ủy thác đầu tư là gì ?

0 Comments

  – Được lựa chọn một hoặc một nhóm các cơ hội đầu tư trên cơ sở danh mục các cơ hội đầu tư do SD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn tài chính SD ) giới thiệu để đầu tư hưởng lợi nhuận. Các cơ hội đầu tư có thể là đầu tư vào […]

Các loại tư vấn tài chính Online ?

0 Comments

SD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn tài chính SD ) có những sản phẩm tư vấn tài chính như sau: -Tư vấn tín dụng -Dịch vụ tư vấn, môi giới đầu tư -Tư vấn tài chính doanh nghiệp I.          TƯ VẤN TÍN DỤNG SD Final Club ( Câu lạc bộ tư vấn […]

Tài chính cá nhân có những loại vay nào ?

0 Comments

Hiện nay, các sản phẩm cho vay tiêu dùng trả góp, đảm bảo bằng lương đang là sản phẩm tín dụng cá nhân được ưa chuộng nhất.  Nội dung sản phẩm tín dụng cá nhân: ·         Cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh cá thể; ·         Cho vay mua ô tô; ·         Cho vay mua nhà, đất, […]